САБИНА МАКСИМОВА

икономика и екология

САБИНА МАКСИМОВА

Сабина Максимова е Магистър по Стопанско Управление с над 10 год. опит в управлението на маркетинг проекти. През последните 3 години изследва негативните екологични и социални ефекти от икономиката, която се основава на непрекъснатото изхвърляне на блага и закупуването на нови. Търси възможности за справяне с този проблем като социален предприемач. Към момента работи по проекти за премахване на пластмасите за еднократна употреба в детските градини и фермерските пазари и оползотворяване чрез компостиране в екип на НПО Обединени Идеи за България.