ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА

Елена Костадинова е майка на две жизнерадостни деца, които заедно със съпруга си отглеждат в хармония и стремеж към природо-съобразен живот. В дискусията “Отглеждане на здрави деца с приоритетно сурова храна” тя ще сподели успехите си в отглеждането на децата, най-вече с помощта на растителна храна. За този и още десетки други „трудни“ избори  чуйте увлекателния ѝ разказ.