СИЛВИЯ НЕДЕВА

избор, мотивация и хранене

СИЛВИЯ НЕДЕВА

Силвия Недева –  Бакалавър по приложна лингвистика с английски и френски език, магистър по Европейски отношения. Заемала е постове в Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Агенция по заетостта, работила като стажант в Брюксел в ЕК, на отговорни и мениджърски позиции в частния сектор в областта на строителството, вкл. и инфраструктурното строителство. По настоящем управляващ директор на инвестиционна компания в гр. София.  Съчетава тези дейности със своите страсти – нутрициология и спорт, медитативни практики и йога.