КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА

развитие от, към и на вегетарианството

КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА

Камелия Костадинова има стремеж за общуване с Живата Разумна Природа, за да наблюдава и да прилага това, на което ни учи тя. Придобива знание в различни области свързани с естествените природни методи за оздравяване и лечение на телата ни, за да може да помага и на другите. Занимава се доброволчески инициативи чрез активиране на хората към действено приложение на положителни идеи.