АНДРЕЙ РАЛЕВ

етика – човек и природа

АНДРЕЙ РАЛЕВ

Андрей Ралев Работил е в областта на биологичното земеделие в производството на органични торове. Има професионален опит и в развитието на семеен бизнес по селски туризъм в Родопите – с. Косово, община Асеновград. Познава отлично интересите на хората в селските райони и спънките, които законодателната, изпълнителната и съдебната власт създават за тях. Има огромно желание да участва в промяната на България към по-добро. Един от създателите на Коалиция “За да остане природа в България”, член на Изпълнителния съвет на Зелените активист в редица кампании и проекти, свързани с развитие на селските райони, устойчиво ползване на горите, опазване на реките. В момента работи в Сдружение за дива природа “Балкани”.